ארכיון חודשי: מרץ 2009

אומץ – מאיה אנגלו

"אדם ןאינו נולד בהכרח אמיץ, אבל אדם נולד עם יכולת. ללא אומץ לא נוכל לפתח שום מעלה אחרת בעקביות. לא נוכל להיות אדיבים, ישרים, רחמניים, נדיבים או אמיתיים." – מאיה אנגלו

One isn't necessarily born with courage, but one is born with potential. Without courage, we cannot practice any other virtue with consistency. We can't be kind, true, merciful, generous, or honest. – Maya Angelou

אושר ושקט – יוגננדה

"חיה בפשטות וקח את החיים בקלות. האושר טמון בכך שתתן לעצמך זמן לחשוב ולהרהר. היה לבד מדי פעם והשאר בדממה יותר" – יוגננדה

Live simply and take life more easily. Happiness lies in giving yourself time to think and to introspect. Be alone once in a while, and remain more in silence. – Yogananda

אהבה והמין האנושי

"אנו אומרים שאנו אוהבים פרחים – אבל אנו קוטפים אותם, אנו אומרים שאנו אוהבים עצים – אבל אנחנו כורתים אותם. ואנשים מתפלאים למה חלקנו פוחד כשאומרים לו שאוהבים אותו\ה."

We say we love flowers, yet we pluck them. We say we love trees, yet we cut them down. And people still wonder why some are afraid when told they are loved. – Anonymous

טוב לב – עמנואל סוודנבורג

"טוב לב הוא תשוקה פנימית הגורמת לנו לעשות מעשים טובים למרות שאין אנו מקבלים מאום בתמורה. זוהי השמחה שבחיינו, כאשר אנו עושים מעשים טובים הנובעים מתשוקה זו, יש טוב לב בכל מחשבה אמרה או מעשה שלנו." עמנואל סוודנבורג

Kindness is an inner desire that makes us want to do good things even if we do not get anything in return. It is the joy of our life to do them. When we do good things from this inner desire, there is kindness in everything we think, say, want and do.- Emmanuel Swedenborg

סבלנות, התמדה ויידע – ג'והן קווינסי אדאמס

"סבלנות והתמדה משפיעות אורח קסם על מכשולים שנעלמים וקשיים שמוסרים. מעט יידע בפעולה שווה אינסוף יותר מאשר הרבה ידע ללא פעולה." – ג'והן קווינסי אדאמס

Patience and perseverance have a magical effect before which difficulties disappear and obstacles vanish. A little knowledge that acts is worth infinitely more than much knowledge that is idle.- John Quincy Adams