ארכיון חודשי: מרץ 2009

מגדלים באויר – הנרי דיויד ת'ורו

"אם בנית מגדלים באויר, עבודתך לא נעשתה לשוא, שם הם אמורים להיות, כעת בנה יסודות תחתם." – הנרי דיויד ת'ורו

 If you have built castles in the air, your work need not be lost; that is where they should be.Now put foundations under them.- Henry David Thoreau

מדיטציה – שבטשבטרה אופינשד

"בריאות, גוף נאור, חופש מחשקים, עור בריא קול ערב ריח גוף, כל אלה מצביעים על התקדמות בתרגול מדיטציה." – שבטשבטרה אופינשד

 

Health, a light body, freedom from cravings, a glowing skin, sonorous voice, fragrance of body: these signs indicate progress in the practice of meditation. – Shvetashvatara Upanishad