ארכיון חודשי: יוני 2009

חינוך בגיל מוקדם – הוזיאה בלו

החינוך מתחיל על ברכי אמא, וכל מילה הנאמרת באזני ילדים תורמת או גורעת מעיצוב האישיות של הבוגר – הוזיאה בלו

"Education commences at the mother's knee, and every word spoken within the hearsay of little children tends towards the formation of character." ~~ Hosea Ballou

אמונה ודאגה – מהטמה גנדי

כלום אינו מבזבז את גיפנו כמו דאגה. אדם המאמין באלוהיו צריך להתבייש  לדאוג בגלל משהו כלל. – מהטמה גנדי

There is nothing that wastes the body like worry, and one who has any faith in God should be ashamed to worry about anything whatsoever – Mahatma Gandhi

אומץ – מאיה אנגלו

אדם לא נולד אמיץ בהכרח, אולם הוא נולד עם פוטנציאל. ללא אומץ איננו יכולים לשלוט בשאר המעלות בעקביות – נדיבות, יושרה, רחמים או יושר.

One isn't necessarily born with courage, but one is born with potential. Without courage, we cannot practice any other virtue with consistency. We can't be kind, true, merciful, generous, or honest. – Maya Angelou