ארכיון חודשי: יולי 2010

שירות

שירות יכול להיות לאמשמעותי אלא אם נותן השירות נהנה ממנו. כאשר הוא ניתן מתוך פחד או רק לשם להראות הוא מרסק את נפש האדם. שירות הניתן ללא שמחה אינו מספק לא עבור נותן השירות ולא עבור מקבל השירות. אולם, שירות הניתן בשמחה ומתוך רצון הופך את שני הצדדים לאנשים שלמים וטובים יותר