קטגוריה: אהבה

קריאת המצפון – גנדי

ישנם זמנים בהם עלינו לציית לקריאה החשובה מכולן, קולו של המצפון שלנו, למרות שצייתנות כזו עלולה לעלות דמעה מרה, או יותר מכך, פרידה ממשפחה, מחברים, מן המדינה לה אנו שייכים, מכל מה שיקר לנו כמו החיים עצמם. שכן צייתנות זו הוא עצם קייומינו. – גנדי

לסלוח – מרטין לותר קינג הצעיר

עלינו לפתח ולשמר את היכולת לסלוח. אדם חסר יכולת לסלוח הוא אדם שאינו יכול לאהוב. יש מעט טוב בגרועים שבנו ומעט רע בטובים שבנו. כאשר אנו מגלים זאת – אנו נוטים לשנוא את אויבינו פחות. – מרטין לותר קינג הצעיר

אמת וצדק -גנדי

בזמן ייאוש אני תמיד חושב על הדרכים בהן האמת והאהבה תמיד ניצחו. תמיד היו עריצים ורוצחים ולפעמים הם נראו בלתי מנוצחים, אבל בסוף תמיד הם נופלים. חישבו על כך – תמיד. – גנדי

When I despair, I remember that all through history the ways of truth and love have always won. There have been tyrants, and murderers, and for a time they can seem invincible, but in the end they always fall. Think of it – always. – MK Gandhi

אהבה והמין האנושי

"אנו אומרים שאנו אוהבים פרחים – אבל אנו קוטפים אותם, אנו אומרים שאנו אוהבים עצים – אבל אנחנו כורתים אותם. ואנשים מתפלאים למה חלקנו פוחד כשאומרים לו שאוהבים אותו\ה."

We say we love flowers, yet we pluck them. We say we love trees, yet we cut them down. And people still wonder why some are afraid when told they are loved. – Anonymous