קטגוריה: אושר

כאב העבר – מארי מאנין מוריסי

למרות שאנו רוצים להתקדם בחיינו, אנו משאיר רגל על דוושת הבלם. על מנת להיות חופשיים, עלינו להרפות. לשחרר את הכאב. לשחרר את הפחד. לסרב לארח כאב ישן. האנרגיה המושקעת בהתלות בעבר מונעת מאיתנו חיים חדשים. ממה תשתחרר היום? – מארי מאנין מוריסי

אושר ושקט – יוגננדה

"חיה בפשטות וקח את החיים בקלות. האושר טמון בכך שתתן לעצמך זמן לחשוב ולהרהר. היה לבד מדי פעם והשאר בדממה יותר" – יוגננדה

Live simply and take life more easily. Happiness lies in giving yourself time to think and to introspect. Be alone once in a while, and remain more in silence. – Yogananda

טוב לב – עמנואל סוודנבורג

"טוב לב הוא תשוקה פנימית הגורמת לנו לעשות מעשים טובים למרות שאין אנו מקבלים מאום בתמורה. זוהי השמחה שבחיינו, כאשר אנו עושים מעשים טובים הנובעים מתשוקה זו, יש טוב לב בכל מחשבה אמרה או מעשה שלנו." עמנואל סוודנבורג

Kindness is an inner desire that makes us want to do good things even if we do not get anything in return. It is the joy of our life to do them. When we do good things from this inner desire, there is kindness in everything we think, say, want and do.- Emmanuel Swedenborg