קטגוריה: חברים

קריאת המצפון – גנדי

ישנם זמנים בהם עלינו לציית לקריאה החשובה מכולן, קולו של המצפון שלנו, למרות שצייתנות כזו עלולה לעלות דמעה מרה, או יותר מכך, פרידה ממשפחה, מחברים, מן המדינה לה אנו שייכים, מכל מה שיקר לנו כמו החיים עצמם. שכן צייתנות זו הוא עצם קייומינו. – גנדי