קטגוריה: חופש

שירות

שירות יכול להיות לאמשמעותי אלא אם נותן השירות נהנה ממנו. כאשר הוא ניתן מתוך פחד או רק לשם להראות הוא מרסק את נפש האדם. שירות הניתן ללא שמחה אינו מספק לא עבור נותן השירות ולא עבור מקבל השירות. אולם, שירות הניתן בשמחה ומתוך רצון הופך את שני הצדדים לאנשים שלמים וטובים יותר

כאב העבר – מארי מאנין מוריסי

למרות שאנו רוצים להתקדם בחיינו, אנו משאיר רגל על דוושת הבלם. על מנת להיות חופשיים, עלינו להרפות. לשחרר את הכאב. לשחרר את הפחד. לסרב לארח כאב ישן. האנרגיה המושקעת בהתלות בעבר מונעת מאיתנו חיים חדשים. ממה תשתחרר היום? – מארי מאנין מוריסי