תגית: אהבה

אהבה והמין האנושי

"אנו אומרים שאנו אוהבים פרחים – אבל אנו קוטפים אותם, אנו אומרים שאנו אוהבים עצים – אבל אנחנו כורתים אותם. ואנשים מתפלאים למה חלקנו פוחד כשאומרים לו שאוהבים אותו\ה."

We say we love flowers, yet we pluck them. We say we love trees, yet we cut them down. And people still wonder why some are afraid when told they are loved. – Anonymous