תגית: אמת

אמת וצדק -גנדי

בזמן ייאוש אני תמיד חושב על הדרכים בהן האמת והאהבה תמיד ניצחו. תמיד היו עריצים ורוצחים ולפעמים הם נראו בלתי מנוצחים, אבל בסוף תמיד הם נופלים. חישבו על כך – תמיד. – גנדי

When I despair, I remember that all through history the ways of truth and love have always won. There have been tyrants, and murderers, and for a time they can seem invincible, but in the end they always fall. Think of it – always. – MK Gandhi