תגית: גנדי

אמונה והגיון

אמונה היא תכונה של הלב. חייב להיות לאמונה ביסוס בהגיון  – השניים אינם מנוגדים כפי שלעתים נראה.

ככל שאמונתו של אדם חזקה יותר, כך חשוב שההגיון שלו יהיה חד יותר.

כשהאמונה הופכת עיוורת, היא מתה

מהטמה גנדי

שירות

שירות יכול להיות לאמשמעותי אלא אם נותן השירות נהנה ממנו. כאשר הוא ניתן מתוך פחד או רק לשם להראות הוא מרסק את נפש האדם. שירות הניתן ללא שמחה אינו מספק לא עבור נותן השירות ולא עבור מקבל השירות. אולם, שירות הניתן בשמחה ומתוך רצון הופך את שני הצדדים לאנשים שלמים וטובים יותר

קריאת המצפון – גנדי

ישנם זמנים בהם עלינו לציית לקריאה החשובה מכולן, קולו של המצפון שלנו, למרות שצייתנות כזו עלולה לעלות דמעה מרה, או יותר מכך, פרידה ממשפחה, מחברים, מן המדינה לה אנו שייכים, מכל מה שיקר לנו כמו החיים עצמם. שכן צייתנות זו הוא עצם קייומינו. – גנדי

פחד ואיפוק – גנדי

איפוק  ופחדנות לא יכולים להתקיים יחדיו. דמיינו אדם חמוש מכף רגל ועד ראש, הרי לפניכם עומד פחדן. עצם התחמשותו מעידה על פחד, אם לא פחדנות. אולם איפוק אמיתי לא יכול להתקיים ללא אומץ לב וחוסר פחד מוחלט – גנדי

אמונה ודאגה – מהטמה גנדי

כלום אינו מבזבז את גיפנו כמו דאגה. אדם המאמין באלוהיו צריך להתבייש  לדאוג בגלל משהו כלל. – מהטמה גנדי

There is nothing that wastes the body like worry, and one who has any faith in God should be ashamed to worry about anything whatsoever – Mahatma Gandhi

אמת וצדק -גנדי

בזמן ייאוש אני תמיד חושב על הדרכים בהן האמת והאהבה תמיד ניצחו. תמיד היו עריצים ורוצחים ולפעמים הם נראו בלתי מנוצחים, אבל בסוף תמיד הם נופלים. חישבו על כך – תמיד. – גנדי

When I despair, I remember that all through history the ways of truth and love have always won. There have been tyrants, and murderers, and for a time they can seem invincible, but in the end they always fall. Think of it – always. – MK Gandhi