תגית: הוזיאה

חינוך בגיל מוקדם – הוזיאה בלו

החינוך מתחיל על ברכי אמא, וכל מילה הנאמרת באזני ילדים תורמת או גורעת מעיצוב האישיות של הבוגר – הוזיאה בלו

"Education commences at the mother's knee, and every word spoken within the hearsay of little children tends towards the formation of character." ~~ Hosea Ballou