תגית: היזהר

היזהר – פרנק אאוטלו

הזהר במחשבותיך, הן הופכות למילותיך. היזהר במילותיך, הן הופכות למעשיך, היזהר במעשיך, הם הופכים להרגליך. היזהר בהרגליך, הם הופכים לאופייך. היזהר באופייך, הוא הופך לגורלך. – פרנק אאוטלו