תגית: ידע

סבלנות, התמדה ויידע – ג'והן קווינסי אדאמס

"סבלנות והתמדה משפיעות אורח קסם על מכשולים שנעלמים וקשיים שמוסרים. מעט יידע בפעולה שווה אינסוף יותר מאשר הרבה ידע ללא פעולה." – ג'והן קווינסי אדאמס

Patience and perseverance have a magical effect before which difficulties disappear and obstacles vanish. A little knowledge that acts is worth infinitely more than much knowledge that is idle.- John Quincy Adams