תגית: מדיטציה

מדיטציה – שבטשבטרה אופינשד

"בריאות, גוף נאור, חופש מחשקים, עור בריא קול ערב ריח גוף, כל אלה מצביעים על התקדמות בתרגול מדיטציה." – שבטשבטרה אופינשד

 

Health, a light body, freedom from cravings, a glowing skin, sonorous voice, fragrance of body: these signs indicate progress in the practice of meditation. – Shvetashvatara Upanishad