תגית: מיה אנגלו

אומץ – מאיה אנגלו

אדם לא נולד אמיץ בהכרח, אולם הוא נולד עם פוטנציאל. ללא אומץ איננו יכולים לשלוט בשאר המעלות בעקביות – נדיבות, יושרה, רחמים או יושר.

One isn't necessarily born with courage, but one is born with potential. Without courage, we cannot practice any other virtue with consistency. We can't be kind, true, merciful, generous, or honest. – Maya Angelou