תגית: מעלות

אומץ – מאיה אנגלו

"אדם ןאינו נולד בהכרח אמיץ, אבל אדם נולד עם יכולת. ללא אומץ לא נוכל לפתח שום מעלה אחרת בעקביות. לא נוכל להיות אדיבים, ישרים, רחמניים, נדיבים או אמיתיים." – מאיה אנגלו

One isn't necessarily born with courage, but one is born with potential. Without courage, we cannot practice any other virtue with consistency. We can't be kind, true, merciful, generous, or honest. – Maya Angelou