ציטוטים אמרות משפטים ומשלים

28 − = 25

חזרה אל ציטוטים אמרות משפטים ומשלים