ציטוטים אמרות משפטים ומשלים

43 − = 40

חזרה אל ציטוטים אמרות משפטים ומשלים