ציטוטים אמרות משפטים ומשלים

38 − = 36

חזרה אל ציטוטים אמרות משפטים ומשלים