ציטוטים אמרות משפטים ומשלים

− 3 = 6

חזרה אל ציטוטים אמרות משפטים ומשלים