ציטוטים אמרות משפטים ומשלים

62 − 53 =

חזרה אל ציטוטים אמרות משפטים ומשלים