ציטוטים אמרות משפטים ומשלים

41 − 34 =

חזרה אל ציטוטים אמרות משפטים ומשלים