ציטוטים אמרות משפטים ומשלים

9 + 1 =

חזרה אל ציטוטים אמרות משפטים ומשלים