ציטוטים אמרות משפטים ומשלים

+ 35 = 38

חזרה אל ציטוטים אמרות משפטים ומשלים