ציטוטים אמרות משפטים ומשלים

89 + = 93

חזרה אל ציטוטים אמרות משפטים ומשלים