ציטוטים אמרות משפטים ומשלים

− 9 = 1

חזרה אל ציטוטים אמרות משפטים ומשלים