ציטוטים אמרות משפטים ומשלים

89 − = 87

חזרה אל ציטוטים אמרות משפטים ומשלים