ציטוטים אמרות משפטים ומשלים

19 + = 24

חזרה אל ציטוטים אמרות משפטים ומשלים