ציטוטים אמרות משפטים ומשלים

7 + 1 =

חזרה אל ציטוטים אמרות משפטים ומשלים