ציטוטים אמרות משפטים ומשלים

96 − = 93

חזרה אל ציטוטים אמרות משפטים ומשלים