ציטוטים אמרות משפטים ומשלים

1 + 3 =

חזרה אל ציטוטים אמרות משפטים ומשלים