ציטוטים אמרות משפטים ומשלים

50 − = 45

חזרה אל ציטוטים אמרות משפטים ומשלים