ציטוטים אמרות משפטים ומשלים

86 + = 95

חזרה אל ציטוטים אמרות משפטים ומשלים