ציטוטים אמרות משפטים ומשלים

1 + 8 =

חזרה אל ציטוטים אמרות משפטים ומשלים