ציטוטים אמרות משפטים ומשלים

47 − = 39

חזרה אל ציטוטים אמרות משפטים ומשלים